Pressmeddelande

om ny huvudman för Karl-Oskarskolan

Karl-Oskarskolans filosofi

Karl-Oskarskolan är en plats där du som elev vågar, vill och kan. Målet är att du ska utvecklas till en nyfiken, kreativ och självgående människa. Vi vill att du ska lämna vår skola med goda kunskaper och ett gott självförtroende.

Våga, vilja och kunna - våra värdeord

  • Våga - För att utvecklas optimalt måste man våga pröva nya saker.
  • Vilja - Är en avgörande drivkraft för att du ska nå dina mål. Vi tror att du blir motiverad om du får vara med och påverka.
  • Kunna - Du går i skolan för att lära och vi har som målsättning att du ska nå dina mål.

Karl-Oskarskolan är en plats där du som elev vågar, vill och kan

"

Vi vill att du ska ha möjlighet att välja den gymnasieutbildning du helst vill gå på

Bengt Eriksson, Vd

"

Vi vill att du ska ha möjlighet att välja den gymnasieutbildning du helst vill gå på. Vi arbetar målinriktat för att alla elever ska nå sina målsättningar utifrån sina egna förutsättningar. 

Vi vill att våra elever på Karl-Oskarskolan ska känna sig trygga och delaktiga i skolans arbete. Därför är vi mycket noga med att arbeta förebyggande mot mobbning, kränkande behandling och diskriminering. Ett arbete som gäller både elever och våra medarbetare. En skola för alla är en skola där alla är välkomna och tillåts vara sig själva.

Trygghet, kunskap och glädje är viktiga för att du som elev skall nå dina mål och vara väl förberedd för nästa steg i ditt spännande och fantastiska liv.

Pressmeddelande

om ny huvudman för Karl-Oskarskolan

Vårens trivselenkät

Nu finns vårens trivselenkät tillgänglig i SchoolSoft för elever och vårdnadshavare.

Information

till målsmän och elever vid skolor inom Karl-Oskargruppen